Plaats uw elektrische installatie zelf met onze professionele begeleiding:


Hierdoor bespaart u niet alleen op de plaatsingskosten, maar weet u ook perfect hoe uw installatie is opgebouwd.
Wij werken niet met "paketten", maar zorgen voor een persoonlijke begeleiding van af de ontwerpfase tot de keuring en ingebruikname van de installatie.


Hoe verloopt het proces:

  • 1Samen bekijken uw bouwplannen samen, en aan de hand van uw wensen en een grondige uitleg van de mogelijkheden komen we tot een voorlopig ontwerp.
  • 2Op basis van dit ontwerp wordt er een prijslijst van de vermoedelijk benodigde materialen opgemaakt. Hierop staan zowel de eenheidsprijzen als de aantallen vermeld, waardoor u steeds een duidelijk overzicht behoud. De aankoopprijs van de materialen is ook de enige kost die u zal hebben tijdens het bouwproces. Voor het gebruik van een werfkast, levering van materialen, uitleg op de werf, opmaak schema's voor de keuring, ... worden geen extra kosten aangerekend.
  • 3Als u met ons in zee gaat kan de eerste stap van de werken gezet worden: samen worden op de werf de te slijpen sleuven afgetekend. De nodige uitleg over het slijpen en plaatsen van de inbouwdozen zal worden gegeven. U heeft de mogelijkheid de nodige machines te huren indien u dit wenst.
  • 4Als deze werken werden uitgevoerd kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden waarbij bekabeling voor stopcontacten, tv- en netwerkaansluitingen worden geleverd. U krijgt hierbij ook de nodige instructies en een legplan.
  • 5Na voltooïng van deze stap leveren we de resterende bekabeling met uiteraard de nodige uitleg.
  • 6Als de bezettingswerken klaar zijn en de bouw voldoende gedroogd is kan overgegaan worden tot het plaatsen van het schakelmateriaal: stopcontacten en schakelaars. Ook het verdeelbord kan ook geplaatst worden. Dit kan indien gewenst ook door elex bvba in regie uitgevoerd worden.
  • 7De keuring van de installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme. Wij werken hiervoor meestal samen met Vinçotte. De benodigde plannen en schema's worden door ons opgemaakt.